Aprovat el nou model de recollida de residus

Vilanova i la Geltrú hauria de reciclar aquest any 2020 el 50% dels residus que genera, segons les directius establertes per la Unió Europea. Per contra el percentatge de recollida selectiva a la capital del Garraf se situa al voltant del 38% per sota de la mitjana catalana. El model actual de recollida i gestió de residus, basat en illes de contenidors per a les diferents fraccions, comporta l’estancament en el percentatge de reciclatge a la ciutat, molt lluny dels objectius que exigeix la Unió Europea ja per a enguany.

https://www.vilanova.cat/content/noticies/99995655/12543.NOUMODELGESTIORESIDUSVNGFRACCIO5PAP_RP5_02_2020.PDF

En aquest context el Govern municipal proposarà al Ple de l’Ajuntament el canvi de sistema de recollida de residus a la ciutat. L’alcaldessa de VNG, Olga Arnau, ha explicat que aquest canvi de model “és un projecte de ciutat, una qüestió que esdevindrà estratègica per al futur i que ha de comportar el compromís de tots els municipis per avançar cap a un model més respectuós i eficient amb el planeta”. Segons ha afirmat l’alcaldessa de la ciutat, actualment “de cada 15 tones que portem a l’abocador, 9 tones son restes d’orgànica” això significa que a la ciutat no es recicla correctament. En aquest sentit, la implantació d’un nou sistema de recollida de residus ha de ser una mesura “que contribueixi a fomentar el reciclatge”. Olga Arnau ha reconegut que “tota la ciutat som conscients que és necessari fer un canvi. Ara ho impulsarem nosaltres com a govern però és un tema de ciutat i a nivell polític hi hem d’estar abocats tots el grups del Consistori”. L’alcaldessa ha afegit que “el model en sí, no té color polític”. La proposta es va presentar aquest dilluns a tots els grups polítics del Consistori ja que la voluntat, ha dit Olga Arnau, “és que vagi més enllà d’una proposta del govern perquè ha de ser una proposta de ciutat i amb l’objectiu de cercar el màxim consens”.

La proposta que es presentarà al ple de dilluns 17 de febrer sorgeix de l’estudi realitzat per una empresa especialitzada en base “al compromís expressat en el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 per avançar cap a una gestió dels residus més eficient, més sostenible, més respectuosa amb l’entorn i més justa”, ha reblat Olga Arnau.

Per la seva banda la regidora d’Espai Públic i Medi Ambient, Marta Jofra ha afirmat que “les directives europees ens estan empenyent a augmentar els nivells de reciclatge, tenint en compte que l’objectiu per aquest any 2020 és del 50%, incrementant-se un 5% anualment fins arribar al 65% l’any 2035”. Així mateix, el marc europeu, ha afegit la regidora Jofra, “també ens diu que de tots els residus que generem, com a màxim l’any 2035 un 10% es podran dur a l’abocador”, mentre que actualment la gran part de residus que es generen a Vilanova acaben a l’abocador d’Hostalets de Pierola, “per arribar a aquest màxim del 10% hem de fer un canvi de paradigma i de model”.

A nivell econòmic la regidora d’Espai Públic i Medi Ambient ha explicat que si es manté la situació actual, amb un servei que genera un dèficit anual de 1,4 milions d’euros, l’any 2024 aquest dèficit arribaria als 2,4 milions d’euros “només per l’increment del cànon que aplica l’Agència de Residus de Catalunya, per empènyer els municipis a reciclar, a les tones de residus que s’hi aboquen”. Cal tenir en compte que des del 2013 a l’actualitat, aquest cànon ha passat de 12 a 47 euros i “en els propers anys encara pujarà molt més”. Marta Jofra ha manifestat que “es tracta d’una despesa molt important i si no fem aquest canvi de model veurem com aquest cost anirà pujant any rere any”.

Característiques del nou model

El model que es proposa és un sistema de recollida porta a porta diferenciat en dues zones i adaptat a les particularitat de la nostra ciutat. D’una banda la zona 1, amb més densitat o amb habitatges de segones residències (Sant Joan, Barri de Mar o el Prat de Vilanova) es proposa un model de porta a porta de 3 fraccions i contenidors per a l’orgànica (tancats) i el vidre. Quant a la zona 2, on s’inclou el Molí de Vent, l’Aragai, Nucli Antic o la Geltrú, es proposa un sistema de recollida de 5 fraccions porta a porta. Finalment en les zones periurbanes es proposa un sistema de recollida en àrees tancades amb control d’accés. Així mateix, el nou sistema també contempla com s’haurà de fer la recollida porta a porta de les 5 fraccions per als mitjans i grans productors (comerços, empreses, indústries, etc.). Segons ha explicat la regidora Marta Jofra, un cop aprovat el canvi de sistema, caldrà dur a terme un estudi de detall exhaustiu que permeti adaptar el model a les especificitats de la ciutat. En aquest sentit es preveu que es pugui consensuar amb els comunitats de veïns o comerços determinats elements com si la brossa es diposita en bosses o bé en cubells. Una de les característiques del nou sistema, serà la identificació dels residus que s’hauran de dipositar en bosses o cubells homologats que disposaran d’un tag associat a l’habitatge. D’aquesta manera, es podrà avançar en un futur cap a l’objectiu d’aplicar una taxa justa en funció dels residus que es generen.

El nou sistema també contempla serveis com un sistema de recollida d’emergència itinerant per situacions especials; la recollida de mercats, d’esdeveniments festius i actes a l’espai públic, un equip de neteja i repàs dels contenidors i un equip d’inspecció format per 8 tècnics-educadors ambientals que realitzin tasques d’inspecció i educació ambiental. Sobre aquest darrer ítem, Marta Jofra ha destacat que “actualment només hi ha un inspector per a tota la ciutat”. El nou model de recollida de residus, ha dit la regidora Jofra, preveu incrementar la plantilla de treballadors en 46 persones fins arribar a un total de 84 operaris.

Quant a la quantia econòmica, actualment el servei té un cost anual de 6,6 milions d’euros. Amb el nou sistema, tot i que es preveu que aquest cost augmentarà, el fet de pagar menys en concepte de cànon d’abocador i el fet de recuperar ingressos per l’augment del % de residus reciclats comportarà que el balanç econòmic sigui similar o fins i tot inferior a l’actual.

Comparteix