Aturem l’ampliació de la pedrera Coll Ferran, defensem el territori

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú donarà llum verda a l’ampliació de l’explotació de la Pedrera Coll Ferran, coneguda popularment com a Pedrera Griffi, tot i que el planejament urbanístic vigent ho prohibeix explícitament.

El govern aprovarà durant el proper Ple municipal del mes de novembre el Pla Especial que permetrà a l’actual empresa explotadora de la pedrera (Cales de Pachs S.A) augmentar la zona extractiva 89.000 m², 2.000 m² més que la zona actualment autoritzada, l’equivalent a més de 12 camps de futbol. A més, preveu destinar aproximadament 20.800 m² per una zona de tractament i apilament d’àrids i per a la construcció d’instal·lacions auxiliars.

La nova zona extractiva s’estendrà pels dos lloms del Fondo d’en Guardiola cap al nord de l’actual àrea d’explotació, a tocar de l’espai d’interès natural del Massís del Garraf, de la xarxa Natura 2000 i de la zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), considerada com a Lloc d’importància comunitària (LIC).

L’aprovació d’aquest projecte suposa una greu amenaça i una pertorbació que causarà una pèrdua de biodiversitat molt important en aquest espai protegit: provocarà la desaparició d’habitats d’interès comunitari presents al llarg de les 9 Ha afectades de la zona del Fondo d’en Guardiola, concretament de 5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics, 6220 Prats mediterranis rics en anuals, basòfils i de 9540 Pinedes mediterrànies. Suposarà un greu perill també per diverses espècies faunístiques presents a la zona, com el falcó o l’àliga cuabarrada, que actualment es troben en perill d’extinció.

A més, el nou espai d’explotació farà desaparèixer elements arquitectònics històrics (dues barraques de pedra seca), agreujarà durant dècades els impactes negatius associats al transport del material (una mitjana de 6.875 camions anuals, 27 diaris) i afectarà negativament els nivells de qualitat atmosfèrica de Vilanova i la Geltrú i dels nuclis de població propers, a més de modificar encara més l’entorn visual i paisatgístic de la zona.

El govern municipal pretén tirar endavant aquesta proposta en un context de crisi climàtica global, que hauria de comprometre als governs locals i estatals a protegir més que mai els nostres espais naturals i la seva biodiversitat.

Davant d’aquest despropòsit, que pretén prolongar en el temps la destrucció del nostre territori a costa d’uns beneficis empresarials, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la Geltrú ens posicionem al costat de les entitats ecologistes que fa anys que adverteixen d’aquest perill. Exigim al govern municipal la paralització d’aquest Pla Especial d’ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran i els instem a que iniciïn la redacció d’un nou Pla Especial de Recuperació de la Pedrera, que prohibeixi l’obertura de noves àrees extractives i que garanteixi la restauració de les zones ja explotades, tal com estableix l’actual Pla General d’Ordenació Urbana.

Fig 1. Àmbit d’afectació del Pla Especial. De color marró (ZE2) la zona que  volen ampliar de l’explotació. El taronja, l’àmbit permès actualment. 

Fig 2.   Visió satèl·lit de l’àmbit d’afectació del Pla. En groc, la nova zona que volen ampliar de d’explotació (89.000 m²)

Fig. 3 Visual de la pedrera des del sud-est, a la part superior part del Fondo d’en Guardiola que quedarà afectat per la nova zona d’explotació.

Fig. 4 Fondo d’en Guardiola, espai afectat per la nova zona d’explotació.

Comparteix

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú donarà llum verda a l’ampliació de l’explotació de la Pedrera Coll Ferran, coneguda popularment com a Pedrera Griffi, tot i que el planejament urbanístic vigent ho prohibeix explícita