Isabel Cidoncha Casado

La Isabel és auxiliar d’infermeria, jubilada actualment. Implicada durant anys a la lluita sindical i en defensa dels drets laborals, ha estat membre del comitè d’empresa vàries vegades. És aficionada a fer muntanya i viatjar, i a més a més forma part de l’entitat dels Llaguts de Vilanova
Una Vilanova amable amb les persones migrades i capdavantera en serveis socials.