Pau Formatger i Garcia

El Pau, de 32 anys, és enginyer industrial i des de la seva adolescència ha participat en diferents espais dels moviments socials, com ara l’Ateneu o la Coordinadora Obrera Sindical. Actualment treballa per defensar el dret a l’habitatge digne i els drets de les llogateres des del Sindicat de Llogateres del Garraf.

Necessitem recuperar el teixit productiu perquè només el treball genera riquesa. Hem de fugir dels models de fireta i regata que atrauen els que ens la roben i venen la ciutat com una platja i quatre gambes per a rics.