Comencem el procés per municipalitzar el servei de mediació ciutadana

Comencem el procés per municipalitzar el servei de mediació ciutadana. Serveis públics en mans públiques.

Com ja s’ha fet per altres serveis en sessions anteriors del Ple, dilluns  14 vam portar a aprovació la creació de la Comissió d’estudi per determinar el canvi de gestió del Servei de Mediació Ciutadana de la gestió externalitzada que té actualment a la gestió directa.

Malauradament i com ja hem manifestat en altres ocasions, un pas obligatori al que ens obliga la legislació actual per a valorar que és “més eficient” la gestió directa dels serveis públics que la seva externalització, un estudi obligatori per a la recuperació de la gestió dels serveis que no s’exigeix en el cas contrari, o sigui alhora de privatitzar serveis públics.

En el cas concret del Servei de Mediació, des del primer contracte de l’any 2006, les diferents licitacions que s’han fet bàsicament han contemplat quin perfil han de tenir les persones que han de protar a terme el servei, quantes persones hi ha d’haver, quin horari han de fer i quin preu màxim està disposat a pagar l’Ajuntament.

O sigui, en un servei que s’està prestant de forma ininterrompuda des de fa 14 anys, quina continuïtat i millora del servei pot oferir l’Ajuntament si, com a màxim, cada 4 anys s’ha de fer una nova licitació? Quina responsabilitat assumeix l’administració local en l’estabilitat laboral de les treballadores que porten a terme el servei? Reflexions que malauradament el poder legislatiu sembla que no es fa i que si més no, en la mesura de les nostres possibilitats des del govern de la ciutat si que volem fer.

Per tot això avui portem a l’aprovació del ple la creació d’aquesta comissió d’estudi amb l’objectiu que elabori tots els informes pertinents el més aviat possible per a poder-los traslladar al Ple i poder aprovar la remunicipalització del Servei de Mediació Ciutadana.

Comparteix