El porta a porta serà una realitat el 2022 a Vilanova i la Geltrú

El porta a porta serà una realitat el 2022 a Vilanova i la Geltrú. L’estudi de detall ja està acabat.

L’objectiu és superar el 60% de recollida selectiva.

Vilanova i la Geltrú disposa ja de l’estudi de detall per la implantació de la recollida d’escombraries porta a porta. Després d’analitzar els domicilis i les activitats econòmiques de la ciutat, la proposta divideix el municipi en tres zones amb tres tipus de recollida domiciliària diferent.

A la zona 1 es proposa una recollida mixta, amb porta a porta per envasos, paper i cartó i rebuig, i contenidors per l’orgànica i el vidre. A la zona 2 es farà una recollida porta a porta de les cinc fraccions: orgànica, envasos, paper, vidre i rebuig. Als nuclis disseminats i urbanitzacions periurbanes la recollida es farà en illes de contenidors tancats amb control d’accés i videovigilància.

La regidora d’Espai Públic, Marta Jofra, explica que “cada vegada paguem més pels residus i per la seva gestió” i posa de manifest la voluntat de facilitar i bonificar a les persones que fan correctament la recollida selectiva, “hem de garantir que cadascú pagui el que és just, pagui pel que generi”. S’espera capgirar substancialment el percentatge de residus que es reciclen ara a VNG, al voltant del 30% actualment, per arribar a doblar-lo.
Una de les característiques destacades de la recollida porta a porta és que es perd l’anonimat en l’aportació de residus, el que aconseguim és la identificació. Les bosses i cubells aniran identificats amb un xip que registrarà de quin domicili provenen. Per accedir als contenidors també serà necessari identificar-se mitjançant un codi.
Complementant la recollida habitual hi haurà un servei d’emergència, és un recurs per la gent que -per necessitats puntuals- no pugui acollir-se al sistema normal.

Pel que fa a les activitats (empreses, comerços, oficines, bars i restaurants…) l’estudi ha analitzat cadascun dels casos i s’adapta a les necessitats. Els petits productors utilitzaran el mateix sistema que els domicilis, i els mitjans i grans productors tindran recollida porta a porta de les cinc fraccions amb contenidors identificats.

La recollida porta a porta suposarà una millora en la imatge de la ciutat, ja que es retiraran bona part dels contenidors i s’evitarà que hi hagi escombraries a l’aire lliure.

El nou model tindrà un cost una mica superior però canvia “pagar per enterrar residus” per la creació de llocs de treball (de 38 a 78 persones). També s’incorpora entitats socials i d’integració, que gestionaran alguns residus com la poda i la roba.

El servei millorarà l’atenció a la ciutadania i la vigilància, amb 8 persones fent permanentment aquestes tasques, i tres punts d’atenció.

La implantació de la nova recollida es farà de manera progressiva, en 7 fases de 5 setmanes cadascuna, i es preveu que comenci l’any vinent. Un cop es concreti la data d’implantació del canvi de model, es farà una campanya de participació i comunicació per implicar tots els agents de la ciutat i fer arribar la informació i el material necessari a tots els usuaris del servei.

L’empresa redactora de l’estudi el va presentar dijous a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i a les associacions de veïns i veïnes, i va resoldre els dubtes que es van plantejar.


📄Podeu consultar l’estudi de detall aquí:

Comparteix