Empadronament més àgil i just a Vilanova i la Geltrú

Finalment tenim un nou protocol d’empadronament que a més de fer més senzill i àgil el tràmit, també assegura que tothom que viu a Vilanova i la Geltrú pugui estar empadronat i d’aquesta manera tenir garantit l’accés a drets fonamentals i universals com la sanitat, l’educació o les ajudes socials.

Cal dir, a més, que aquest nou protocol substitueix el que hi havia anteriorment i que estava vigent des de l’abril del 2017. Un protocol que privava del dret a l’empadronament a moltes veïnes de la ciutat, ja que, entre d’altra normativa, es va elaborar tenint en compte la Llei hipotecària i el Decret sobre les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat. A més, la complexitat i quantitat de tràmits que hi havia establerts per als casos en què no es podia acreditar el domicili fix o no se’n tenia, alentien i fins i tot aturaven l’empadronament.

El nou protocol que es va aprovar el 5 de maig, és el resultat d’una feina intensa que han dut a terme les regidores de Capgirem Vilanova i la Geltrú- CUP d’ençà que van entrar al govern. Una tasca transversal que s’ha desenvolupat juntament amb els departaments de Secretaria, Atenció Ciutadana i Estadística. Aquest nou protocol és un dels primers resultats visibles de la feina feta des de dins de l’administració i que, en la mesura del possible, porta a una millora en les vides de persones de la nostra vila, equiparant Vilanova i la Geltrú a altres ciutats que ja havien fet el pas anteriorment com Sabadell o Barcelona.

La sol·licitud del padró se seguirà fent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de forma presencial. Per les situacions en què el sol·licitant pugui acreditar documentalment la residència no hi ha canvis respecte al procés d’empadronament, segueix el mateix curs que fins ara. Pel que fa a les persones que no poden acreditar el seu domicili fix, com són els casos d’ocupacions, que acostumen a anar lligats a situacions de vulnerabilitat, l’Ajuntament haurà de comprovar que aquella persona efectivament resideix allà i, si és així, procedir immediatament al seu empadronament. Aquesta comprovació es farà mitjançant una visita de la policia local que només serà per verificar si aquella persona viu a l’adreça que ha fet constar a la sol·licitud. L’Ajuntament, en el tràmit d’alta al padró no pot fer valoracions o control sobre la situació de legalitat o il·legalitat de la residència o de les persones. Es limitarà a comprovar que l’adreça que ha fet constar a la sol·licitud d’informe de residència es correspon amb el seu domicili, i un cop feta aquesta comprovació tramitar l’alta al padró.

Pels casos de persones que no disposen de domicili fix, també ho hauran de sol·licitar a l’OAC i l’alta al padró es durà a terme previ informe d’Acció Social.

Convidem a totes aquelles persones o entitats que treballen amb col·lectius vulnerables a acostar-se i preguntar sobre el nou protocol si en tenen dubtes o desitgen rebre més informació.

Anem per feina!

 

A continuació podeu veure el diagrama del nou protocol d’empadronament:

Comparteix