Empadronar a tothom és una obligació. El nou protocol d’empadronament de Vilanova ja comença a donar els seus fruits.

El nou protocol d’empadronament que es va aprovar el juny passat a Vilanova ja comença a donar fruits. Ja podem dir que s’han empadronat 52 persones sense documentació acreditativa del domicili i 6 sense domicili fix. També hi ha 21 sol·licituds en tràmit positives de persones sense domicili fix i 59 altres sense documentació acreditativa també en tràmit. Empadronar a tothom que viu al municipi és una obligació dels ajuntaments i qui no ho fa està negant els drets bàsics a les persones més vulnerables.

Mira la notícia que hi dedica TV3 amb intervenció de la regidora Marta Guinda: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/porten-als-tribunals-lajuntament-de-mollet-per-no-empadronar-un-ciutada-del-municipi/video/6066701/

Empadronar a tothom, tingui domicili fix o no, és una obligació que tenen els ajuntaments per llei. Aquells que no ho fan estan negant drets bàsics a veïns de la seva pròpia ciutat.

L’aprovació d’aquest protocol és de vital importància per una ciutat com la nostra, ja que assegura que tothom que viu a Vilanova i la Geltrú pugui estar empadronat i d’aquesta manera tenir garantit l’accés a drets fonamentals i universals com la sanitat, l’educació o les ajudes socials.

El nou protocol va ser el resultat d’una feina intensa que han dut a terme les regidores de Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP d’ençà que van entrar al govern. Una tasca transversal que s’ha desenvolupat juntament amb els departaments de Secretaria, Atenció Ciutadana i Estadística. Des de Capgirem Vilanova CUP hem posat les eines dins la institució ara que estem a govern però aquesta és una lluita compartida i llargament reivindicada per col·lectius socials com l’Assemblea pels Drets Socials del Garraf (ADS) i Unitat Contra el Feixisme i el Racisme del Garraf (UCFR). Entitats, que a part de lluitar per aconseguir protocols com aquests ara estan fent una feina d’acompanyament a les persones que accedeixen a aquest tipus de tràmit de molt valor.

A continuació us detallem el funcionament del nou protocol i convidem a totes aquelles persones o entitats que treballen amb col·lectius vulnerables a acostar-se i preguntar sobre el nou protocol si en tenen dubtes o desitgen rebre més informació.
La sol·licitud del padró se segueix fent a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de forma presencial, a través del mètode de cita prèvia actualment degut a les restriccions per la Covid. Per les situacions en què el sol·licitant pugui acreditar documentalment la residència no hi ha canvis respecte al procés d’empadronament, segueix el mateix curs que fins ara. Pel que fa a les persones que no poden acreditar el seu domicili fix, com són els casos d’ocupacions, que acostumen a anar lligats a situacions de vulnerabilitat, l’Ajuntament haurà de comprovar que aquella persona efectivament resideix allà i, si és així, procedir immediatament al seu empadronament. Aquesta comprovació es farà mitjançant una visita de la policia local que només serà per verificar si aquella persona viu a l’adreça que ha fet constar a la sol·licitud. L’Ajuntament, en el tràmit d’alta al padró no pot fer valoracions o control sobre la situació de legalitat o il·legalitat de la residència o de les persones. Es limitarà a comprovar que l’adreça que ha fet constar a la sol·licitud d’informe de residència es correspon amb el seu domicili, i un cop feta aquesta comprovació tramitar l’alta al padró.

Pels casos de persones que no disposen de domicili fix, també ho hauran de sol·licitar a l’OAC i l’alta al padró es durà a terme previ informe d’Acció Social.

Anem per feina!

Comparteix