ERC VNG, COMPLIREU LES VOSTRES REGLES DE JOC?

Des del 1998 ERC és un dels partits polítics adherits al Pacte Antitransfuguisme

 

El 7 de juliol de 1998 ERC va ser un dels partits polítics que va subscriure el Pacte Antitransfuguisme. Un codi de conducta política en relació amb el transfuguisme a les corporacions locals.

Entenem que quan qualsevol col·lectiu, organització o partit polític s’adhereix a un Pacte és perquè hi està d’acord i, per tant, el complirà. Per això creiem que és necessari recordar-li a ERC les regles del joc que ella mateixa s’ha donat.

Dimecres 16 de març vam tenir una reunió amb Esquerra Republicana de Catalunya de Vilanova i la Geltrú per expressar el nostre parer respecte a la política comunicativa i d’aliances cap a la nostra organització generada pel pas de les nostres regidores a la categoria de No Adscrites i pel fet d’haver dissolt el nostre grup municipal, per la qual cosa van ser expulsats de la CUP de Vilanova i la Geltrú i de l’Organització Nacional.

Doncs bé, a dia d’avui 30 de març de 2022, ERC de Vilanova i la Geltrú, encara no ha reconegut a les 3 regidores no adscrites com a trànsfugues. Per això els hi volem recordar que el primer acord de la darrera actualització d’aquest Pacte, que van signar l’11 de novembre de 2020, diu el següent:

PRIMER.- Als efectes del present Acord, s’entén per trànsfugues als representants locals, autonòmics i estatals que, traint el subjecte polític (partits polítics, coalicions o agrupacions d’electors) que els va presentar a les corresponents eleccions, l’hagin abandonat, hagin estat expulsats o s’apartin del criteri fixat pels seus òrgans competents.

Es considerarà trànsfuga així mateix la persona electa per una candidatura promoguda per una coalició, si abandona, se separa de la disciplina o és expulsada del partit polític coalitzat que va proposar la seva incorporació a la candidatura, encara que recali en un altre partit o espai de la coalició, sense el consentiment o tolerància del partit que originàriament el va proposar.

Quan sorgissin dubtes sobre quines persones han incorregut en transfuguisme, serà el subjecte polític que els ha presentat i/o el partit que els i les va proposar per al supòsit del paràgraf anterior qui aclarirà per escrit els qui han abandonat la formació, han estat expulsats o s’han apartat de la seva disciplina, a efectes de la seva qualificació com a trànsfugues.

Les mesures previstes en aquest Acord respecte als trànsfugues seran igualment aplicables a aquells membres de les entitats locals que es beneficiïn de la seva conducta.”

Un cop la Cup Nacional ja ha classificat als 3 regidors no adscrits com a trànsfugues, continuarem revisant el Pacte Antitransfuguisme, que també recull què hauria de fer ERC en el moment en que té regidores trànsfugues dins del govern de la ciutat. El segon acord de la segona modificació d’aquest Pacte, signada el 23 de maig de 2006, diu:

Segon.- Els partits polítics que subscriuen aquest Acord es comprometen a rebutjar i a no admetre en el seu grup polític local un regidor o qualsevol altre càrrec representatiu local integrat a la candidatura d’una altra formació, mentre mantingui el càrrec aconseguit a la seva candidatura original.

Així mateix es comprometen a impedir la utilització de trànsfugues per a constituir, mantenir activament o canviar les majories de govern de les Institucions públiques, a no donar suport a cap iniciativa que en provingui, i a desincentivar el transfuguisme polític a través de l’adopció de mesures dissuasives de caràcter reglamentari i protocol·lari.”

I el quart acord, que aniria adreçat al Secretariat Nacional d’ERC, diu:

Quart.- Subscrit aquest Acord, els supòsits d’incompliment o de desobediència per algun dels grups locals integrants dels partits signants, hauran de ser explícitament rebutjats. Per això els partits polítics signants assumeixen l’obligació de, mitjançant l’aplicació dels seus propis Estatuts, incoar els corresponents expedients disciplinaris i expulsar de l’organització el regidor trànsfuga, o aquells que violen el compromís esmentat instrumentalitzant o recolzant-se, en el seu profit, en els regidors trànsfugues.

En aquest article, hem fet algunes pinzellades dels acords que recull el Pacte Antitransfuguisme signat per ERC.

Quinze dies després de la primera reunió en què els vam traslladar l’expulsió dels nostres ex-regidors i la qualificació de trànsfugues per part del nostre partit, considerem inacceptable que l’Alcaldessa Olga Arnau segueixi mantenint a 3 persones trànsfugues a govern menyspreant d’aquesta manera la mà estesa oferta per un dels partits en què se sustenta l’Acord de Govern vigent fins aquest moment.

És evident que si no hi ha una resposta imminent abans del proper ple de dilluns vinent 4 d’abril les relacions entre ambdues organitzacions restaran en suspens i d’aquesta manera igualment, l’actual Acord de Govern quedarà en paper mullat.

Per acabar recordem que és l’alcaldessa del municipi, cap de llista d’ERC a les darreres eleccions municipals, l’única persona que pot nomenar i destituir regidors del govern.

30 de març de 2022,  Vilanova i la Geltrú

 

Capgirem Vilanova i la Geltrú-CUP

Comparteix