La CUP i ERC presenten una moció en defensa de les regulacions dels lloguers turístics i de temporada

Aquest darrer 23 de maig el Decret llei impulsat per regular els lloguers de temporada i turístics no ha estat validat per la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, decaient així la proposta. Aquesta iniciativa es posava sobre la taula per tal de poder incloure aquest tipus de models de lloguer dins la regulació de preus en les zones d’habitatge tensionat, donat l’augment progressiu dels lloguers de temporada arreu de Catalunya i les seves afectacions sobre el mercat immobiliari. Tot i el suport d’ERC, Comuns i CUP, els vots en contra de la resta de grups, juntament amb l’abstenció del PSC, han acabat resultant en la seva derogació.

La regulació de lloguers té un suport social ampli, i precisament el Decret de regulació de lloguers temporals i d’habitacions en desenvolupa una part fonamental. Obliga a complir els topalls de preu també en aquest tipus de contractes i desincentiva l’ús fraudulent d’aquesta modalitat, mirant de definir què es pot considerar lloguer temporal, establint la necessitat de detallar la causa del lloguer en els contractes i detallant, si escau, la condició de gran tenidor del propietari. Amb aquest decret es pretenia omplir els buits que presenta la Llei estatal d’habitatge i, en cas de ser aprovada, la norma s’hauria incorporat a la Llei catalana de l’habitatge, encara que així i tot podria haver estat objecte d’un recurs davant el Tribunal Constitucional.

A Vilanova i la Geltrú ja fa anys que observem una situació dels lloguers crítica, amb un augment de lloguers temporals, especialment en temporada alta, i una davallada alarmant quant a opcions de lloguer accessible en tot el terme municipal. A causa de la falta de personal i de recursos a l’Ajuntament, l’augment d’oferta turística i de temporada no ha pogut anar acompanyada d’una equivalència en matèria d’inspeccions i de personal que es dediqui a controlar el correcte compliment de la normativa. La manca de mitjans i de pressupost complica la tasca de perseguir les
possibles infraccions i impossibilita poder exercir un control del mercat immobiliari de temporada. S’evidencia que davant un mercat que no para de créixer cal assegurar un compromís en l’àmbit municipal, s’aprovi o no el decret per ampliar la Llei 12/2023.

Davant la situació exposada, proposem al Ple de l’Ajuntament l’aprovació de l’acord següent:

ACORDS

PRIMER. Ratificar el compromís del Govern municipal amb la regulació dels lloguers turístics i de temporada com a mesura necessària per combatre l’especulació al mercat immobiliari.

SEGON. Comprometre’s des de l’Ajuntament a destinar els recursos necessaris per a fer una correcta tasca d’inspecció i control dels lloguers turístics i de temporada, assignant en futurs pressupostos els recursos adequats conforme al creixement de l’oferta a la ciutat.

TERCER. Instar la Generalitat de Catalunya i els partits amb representació al Parlament a aprovar una regulació dels lloguers turístics i de temporada que protegeixi i garanteixi l’accés digne a l’habitatge amb un lloguer d’acord amb el poder adquisitiu de la població.

QUART. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya.

Comparteix