La CUP vota en contra dels pressupostos municipals 2023 presentats pel Govern d’ERC i Junts

La CUP de Vilanova hem votat en contra dels pressupostos presentats pel Govern Municipal aquest últim ple municipal del dilluns 19 de Desembre; uns pressupostos que considerem insuficients, que no compleixen les condicions mínimes indispensables per tal de fer front a la greu crisi econòmica post-pandèmica a la qual ens veiem abocades. En un context de precarietat creixent entre les classes populars i un augment desmesurat de l’IPC, especialment en el cas dels productes d’alimentació i en el preu de l’electricitat, no podem donar el nostre vistiplau a uns pressupostos massa similars en contingut als anteriors, els quals en el seu moment l’assemblea ja va considerar insuficients i poc enfocats a les necessitats bàsiques de la majoria. Una proposta, a més a més, que ha estat negociada i pactada prèviament amb el Partit Socialista, amb poc marge de moviment per a la resta de partits de l’oposició.

Entrant en el contingut de la proposta i amb l’exposició que ens ha fet els partits del Govern, veiem com ens tornen a repetir altre cop la mateixa cantarella: són els millors pressupostos possibles per la ciutat. O no vivim en la mateixa ciutat o viuen força allunyats de la greu crisi econòmica que pateixen moltes famílies vilanovines, o bé simplement les seves prioritats són unes altres. Les nostres les tenim clares i passen per assegurar els drets i serveis socials bàsics a totes les ciutadanes d’aquesta ciutat.

En termes d’habitatge, hem de partir d’una prèvia. A dia d’avui menys de l’1% del total de parc d’habitatges són destinats a habitatges de protecció oficial i menys del 7% destinat a polítiques socials, incomplint el mínim del 15% que estableix la Llei del dret a l’Habitatge de Catalunya, aprovada fa més de 15 anys.  A Vilanova comptem amb centenars d’habitatges buits que són propietat de grans tenidors, de la SAREB i d’altres fons d’especulació Immobiliària, i patim un intent de desnonament cada dos dies, 22 d’ells executats i 130 pendents d’execució definitiva l’any 2023. Actualment el lloguer o el pagament de la hipoteca s’alça com a la primera despesa familiar situant-se de mitjana en un 60% del sou.

La nostra proposta passa per destinar almenys el 5% del total del pressupost 2023 a polítiques d’Habitatge i que aquest percentatge pugi fins el 10% els propers exercicis, incloure en aquest increment aportacions directes a nous Programes de lloguer, a la borsa de mediació en el lloguer social, a expropiacions d’habitatges buits o inacabats i a reforçar la plantilla del departament d’habitatge, que centri els esforços a perseguir i generar expedients sancionadors als propietaris de pisos buits i cerqui subvencions per l’augment del parc d’habitatge públic i la seva gestió.

En termes d’emergència social, el context és insostenible. La pandèmia ha fet augmentar encara més els percentatges de població en risc de pobresa o exclusió social, especialment entre les dones i les persones migrades. Durant l’últim any ha augmentat un 6,4% l’IPC, situant-se la pujada en un 13,5% en el cas dels aliments i elevant-se exponencialment els preus de l’electricitat. En aquests pressupostos trobem que la seva proposta ha estat congelar els ajuts directes d’urgència social, pobresa energètica i exclusió residencial. No s’han dignat ni pujar-les en relació a l’IPC anual, és a dir que o menys persones podran rebre aquestes ajudes o les ajudes seran inferiors. No ens podem permetre cap de les dues situacions.

En termes d’inclusió educativa, el compromís que van adquirir en la moció aprovada unànimament en aquest ple, contemplava destinar els recursos econòmics necessaris per garantir la contractació d’hores extres de vetlladores o de monitoratge amb formació adequada, actualment assumida per les AFAs i/o per les famílies individuals, perquè l’alumnat amb NESE no estigui discriminat a l’hora d’accedir al serveis de menjador i d’extraescolars, fins que el govern de la Generalitat no compleixi els compromisos del decret 150/2017. Preveuen una partida de 25.000€ per aquest concepte que des de la CUP considerem del tot insuficient. Caldria avaluar les necessitats reals en termes d’inclusió, en horari no lectiu, de cada escola de Vilanova i crear una nova partida de Subvenció o Aportació extraordinària a les AFA’s perquè no recaigui sobre les famílies aquestes despeses.

En termes de convivència i equitat, dues propostes: ampliar la dotació econòmica per ampliar el servei municipal d’atenció telefònica contra les violències masclistes a dones i a persones LGTBI, que estigui operatiu matins i tardes, ja que actualment està disponible tan sols els matins de dilluns a divendres, i crear una plantilla d’ Educadores de carrer.

És evident que Vilanova ha de caminar cap a la sobirania elèctrica i cap a una política radical de blindatge dels drets socials si volem fer front a aquesta situació de crisi econòmica i energètica: quelcom que, per nosaltres, no es reflecteix en aquests pressupostos ni sembla que l’actual Govern municipal concebeixi que és d’extrema necessitat per un 2023 en el qual caldrà, més que mai, gent que lluiti i defensi els drets socials més bàsics de la població.

Comparteix