Les candidates de la CUP signem el codi ètic de l’organització

Les integrants de la candidatura a les municipals signem públicament els compromisos bàsics del partit.

 

El passat divendres la CUP de la Vilanova i la Geltrú vam explicar els principis ètics acordats per la candidatura referents a la limitació de sous i de mandats, la duplicitat de càrrecs, el compromís amb els moviments socials i l’Esquerra Independentista, la reivindicació de la democràcia directa com a garant de la transparència en la gestió municipal i de l’assemblearisme com a la millor manera de fer política. En acabar l’acte, les integrants de la llista de la CUP per a les properes eleccions municipals del 28 de maig vam signar públicament els compromisos que s’havien exposat.

En un acte a la Plaça de les Neus, Marina Bau, número 6 de la CUP a les municipals, va exposar el codi ètic de la CUP de Vilanova i l Geltrú com a fet diferencial respecte la resta de candidatures. En la seva intervenció, va reivindicar el compromís inequívoc per part del partit de ser un altaveu institucional de les llites i reivindicacions dutes a terme pels moviments socials. També va fer èmfasi en enquadrar l’acció de la CUP dins el paraigües ideològic de l’Esquerra Independentista, que aposta indefectiblement pel socialisme i el feminisme en uns Països Catalans lliures i sobirans.

La CUP és un partit diferent. Des de la manera de prendre decisions, que és democràtica i assembleària, fins a concebre la política institucional com un mitjà més per aconseguir els seus objectius, i no pas com a mode de vida. L’organització limita a 8 anys (que poden no ser consecutius) els anys en que una persona pot ser regidor o regidora, i aquests càrrecs electes sempre respondran davant l’assemblea, que és qui decideix el rumb del partit. Per acabar, les regidores cobraran, com a màxim, 2,5 vegades el salari mínim interprofessional en cas d’estar a govern. A l’oposició no rebran retribució i només es compensaran les pèrdues que es puguin derivar per l’exercici del seu càrrec.

En acaba l’acte, els candidats i candidates de la CUP de Vilanova i la Geltrú vam signar els compromisos recollits al codi ètic:

  • #1 ASSEMBLEARISME: Les decisions de la CUP es prendran sempre a través d’assemblees obertes, sense direccions ni executives, ni locals ni centrals. L’assemblea local serà plenament sobirana.
  • #2 LIMITACIÓ DE MANDATS: Els regidors i regidores de la CUP tindran els mandats a l’Ajuntament limitats a un màxim de 8 anys, que no han de ser necessàriament consecutius.
  • #3 ELS MOVIMENTS SOCIALS ENS REPRESENTEN: La CUP actuarà en estreta col·laboració i coordinació amb els moviments socials, de defensa del territori i les lluites populars de Vilanova i la Geltrú.
  • #4 LIMITACIÓ DE SOUS: La retribució dels regidors i regidores, en cas d’estar al govern, mai serà superior a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. A l’oposició, els regidors de la CUP no cobraran i només es compensaran les pèrdues econòmiques que puguin tenir per l’exercici del seu càrrec.
  • #5 DEMOCRÀCIA DIRECTA I TRANSPARÈNCIA: La CUP aposta per l’establiment de mecanismes per fer efectiva la democràcia directa i la transparència en la gestió municipal.
  • #6 SENSE DUPLICITAT DE CÀRRECS: Les persones que representin la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs a les institucions.
  • #7 SOM ESQUERRA INDEPENDENTISTA: Estem integrades a la família política de l’Esquerra Independentista i per tant ens adherim al marc ideològic que aposta pel socialisme i el feminisme dins un Països Catalans lliures i sobirans.

Per decidir quin model de ciutat volem, el 28 de maig nosaltres prenem partit!

La CUP de Vilanova reivindica una ‘altra manera de fer política’

Comparteix