Més acció social en temps de pandèmia

És evident que aquesta crisi derivada de la pandèmia de la COVID està afectant el segment de població més vulnerable a causa del context global de retallades i desmantellament de l’estat del benestar en què ens trobem. És per això que hem impulsat aquest pla de xoc social de 600.000€ per aquest any des del govern de Vilanova, per procurar donar resposta a les veïnes de la ciutat que més ho necessites i contribuir a fer que ningú quedi enrere.

La crisi sanitària ha creat un augment d’usuaris de serveis socials. Des del decret de l’estat d’alarma s’han atès 1.529 persones en primera acollida i es reben més de 250 trucades al dia. Davant d’aquesta situació hem aplicat aquest pla de xoc social i una de les primeres mesures ha estat reforçar els serveis socials.

Marta Guinda, regidora d’acció social, ens explica que davant l’augment d’usuaris provocat per la pandèmia s’ha reforçat el servei incrementat la plantilla en 5 treballadores socials i 3 educadores més per així poder millorar l’atenció tant presencial com telefònica. De la mateixa manera s’han incrementat els ajuts econòmics d’urgència social augmentant-ne la quantia però també revisant els barems per poder-hi accedir i el tipus d’ajudes que es donen, en especial, destaca una nova línia d’ajudes econòmiques per pal·liar els efectes de la bretxa digital o també un augment en els ajuts per deute en lloguer i hipoteques. El dret a l’habitatge és essencial sempre però encara més en temps de crisi com el que vivim, no ens podem permetre deixar ningú al carrer. Per altra banda, és especialment preocupant l’increment en les ajudes a l’alimentació a través de l’Economat de Vilanova, un 60% més de famílies s’han acollit a aquesta ajuda des de l’inici de la pandèmia.

📺Podeu veure en detall totes les mesures en el següent enllaç: http://canalblau.alacarta.cat/garraf-noticies/noticia/serveis-socials-de-vilanova-es-reforca-per-laugment-dusuaris-dels-ultims-mesos

A continuació podeu veure un detall de l’ampliació i modificació de les ajudes d’emergència social:

 1. S’amplien dels imports per a accedir a aquests ajuts: S’amplia la deducció màxima de l’import de depesa d’habitatge i d’ingressos nets mensuals.
 2. S’amplien dels ajuts d’alimentació.
  • Introducció de les targetes moneder per al nou ajut puntual per a situacions sobrevingudes amb bon pronòstic però que requereixen un ajut immediat.
 3. S’amplien i flexibilitzen els ajuts per deutes de lloguer/hipoteca per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual.
  • Augment de l’import màxim anual d’aquests ajuts de 1.200,00€ a 1.800,00€.
  • Aquesta ampliació permet treballar amb suficient antelació amb les persones per evitar que generin deute, així com també, possible pèrdua de l’habitatge.
  • Tramitació d’aquest ajut des del mateix mes que es tinguin dificultats per pagar la totalitat del lloguer i així no generar deute a mes vençut.
  • L’objectiu és poder reduir les angoixes que comporta el fet de no poder arribar a pagar el lloguer i evitar situacions que puguin generar risc d’exclusió residencial i/o desnonament.
 4. S’amplien els ajuts per formació.
  • S’introdueix un nou concepte d’ajut econòmic per pal·liar l’anomenada Bretxa digital, per donar resposta a una de les problemàtiques detectades durant el confinament, com és la dificultat d’accés a dispositius electrònics, connectivitat, manca de mitjans per a l’adquisició de material fungible, llibres o altres suports a l’educació per part d’infants i joves.
  • S’estableix un ajut màxim de 300,00€ anuals en concepte de matrícula i curs per a formació bàsica i/o complementària d’inserció laboral que s’hagi valorat favorablement des del treball tècnic realitzat per Projecte Prelaboral (SOLSS) en els itineraris d’inserció laboral personalitzats.
 5. Es crea una nova línia d’ajuts per a activitats d’inclusió social i comunitària.
  • Seran ajuts per promoure la inserció, en la línia més preventiva i que afavoreixin la participació en l’entorn de la persona. En aquesta línia podran entrar ajuts per a l’assistència a la piscina (tenint prescripció mèdica), o inscripcions a cursos que s’ofereixen als centres cívics, entre d’altres.
 6. S’amplien els ajuts d’odontologia d’adults.

Comparteix