OFERTA LABORAL: Alliberat/da institucional i coordinació

Obrim candidatura per buscar la nova persona (o persones) alliberades pel grup municipal de la CUP Vilanova i la Geltrú. Acceptem currículums (i, de manera voluntària, carta de motivació) fins diumenge 30 de Juliol al correu cupdevilanova@gmail.com

A partir d’aquest dia obrirem el període d’entrevistes, que es realitzaran durant l’agost, a concretar amb cada candidat o candidata. 

ALLIBERAT/DA INSTITUCIONAL I DE COORDINACIÓ

 

En l’àmbit institucional, s’ha d’encarregar de fer el seguiment i control de de tota la informació que es genera des de l’Ajuntament, a més de coordinar la feina de la comissió institucional de la CUP i  de donar suport a la tasca de les regidores. Pel que fa a la coordinació, ha de treballar pel bon funcionament de l’organització interna de la CUP de Vilanova i la Geltrú i de les seves relacions amb la CUP territorial i nacional. 

 

TASQUES A REALITZAR

Àmbit institucional

 • Suport a la tasca dels regidors/es del grup municipal.
 • Seguiment de la comptabilitat del grup municipal.
 • Coordinació amb els alliberats/des dels altres grups municipals.
 • Gestió del correu electrònic del grup municipal.
 • Coordinació i gestió de trobades amb entitats i col·lectius de la ciutat.
 • Suport en la redacció de notes de premsa, vídeos i relació amb la premsa.
 • Seguiment de la documentació institucional: Juntes de Govern Local, decrets d’alcaldia, Comissions Informatives, mocions i informació de les regidories.
 • Demanar, gestionar, ordenar i emmagatzemar la informació.
 • Realització i entrada al registre de tot tipus de documents institucionals que generi la CUP Vilanova i la Geltrú.
 • Entrada i/o redacció de mocions, preguntes, demandes d’informació, etc, al registre de l’OAC.
 • Coordinació de la Comissió Institucional de la CUP Vilanova i la Geltrú.
 • Assistència a jornades de formació de la CUP Nacional o d’altres organitzacions quan siguin interessants i guardin relació amb la tasca que desenvolupa.

 

 • Assistència a les reunions periòdiques amb la resta de CUP del Garraf        (Consell Comarcal del Garraf).
 • Cercar formació requerida i contacte amb persones expertes
 • Recerca d’hemeroteca i bibliografia
 • Coordinació amb els representants de la CUP Vilanova i la Geltrú a les empreses públiques municipals, comissions municipals i organismes autònoms
 • Gestió de les xarxes socials
 • Coordinació amb la persona alliberada de coordinació (si n’hi ha) quan es requereixi
 • Atenció a la ciutadania (telefònica, presencial, per correu electrònic) sigui a nivell individual o col·lectiu.

 

Àmbit de coordinació

 • Coordinar el col·lectiu humà i les comissions estables: comissió permanent, institucional, grups de treball, comunicació, etc.
 • Dinamitzar els grups de treball i els seus responsables.
 • Traspassar informació dels grups de treball a la permanent i a la inversa.
 • Gestionar el correu de la CUP.
 • Coordinar-se i comunicar-se amb l’alliberat territorial de la CUP i amb l’organització a nivell nacional.
 • Fer el seguiment de la territorial del Penedès
 • Assistència a les reunions de la comissió permanent de la CUP i de tots aquells grups de treball on se’l requereixi.
 • Coordinació d’actes i campanyes: xerrades, concerts, paradetes, debats, etc.
 • Coordinació de mobilitzacions: manifestacions, concentracions, etc.
 • Coordinació de la rebuda de persones interessada a entrar a la CUP.
 • Coordinació dels mecanismes de participació popular a l’acció de la CUP
 • Compra de material i tracte amb proveïdors.
 • Suport a la comunicació de la candidatura: xarxes socials, pàgina web, tracte amb els mitjans, vídeos, fotografies, etc.
 • Coordinar les relacions amb col·lectius externs de la CUP
 • Redacció de notícies i difusió general de la candidatura
 • Disseny de materials gràfics i suports diversos


REQUISITS i/o APTITUDS

Àmbit institucional

 

 • Coneixements sobre el funcionament de l’administració local.
 • Nocions bàsiques de dret administratiu i economia.
 • Capacitat d’organització i de tractament de la informació.
 • Capacitat i experiència en comunicació a l’hora d’escriure notes de premsa i altres documents.
 • Coneixements en informàtica a nivell d’usuari: Microsoft Office, programes d’edició i realització de presentacions, etc.
 • Coneixements en l’ús de xarxes socials.
 • Capacitat de lectura ràpida i de síntesi de la informació.
 • Relació anterior amb el projecte de la CUP, de l’EI i/o moviments socials.
 • Coneixement del teixit social de Vilanova i la Geltrú (entitats, moviments socials, sindicats…)

 

Àmbit de coordinació

 • Experiència en la coordinació d’entitats, grups i en moviments socials.
 • Empenta i capacitat d’engrescar i dinamitzar el grup.
 • Coneixement i experiència en el camp del disseny gràfic, creació de vídeos, de cartelleria, confecció de pancartes, entre d’altres.
 • Coneixements bàsics d’informàtica.
 • Experiència en la gestió de xarxes socials.
 • Coneixement del teixit socia i associatiu de la ciutat.
 • Disponibilitat horària.
 • Vehicle propi.
 • Motivació en el projecte i relació anterior amb la CUP.

 

JORNADA LABORAL I REMUNERACIÓ

 


La jornada laboral serà de 37 hores setmanals amb un horari flexible. El sou brut anual serà de 29.106,84€, distribuït en 14 pagues. (100% dedicació).

Contracte de 2 anys amb possible pròrroga de 2 anys més. 

 

En aquesta oferta laboral s’hi poden presentar candidatures individuals o candidatures de dues persones. En cas d’escollir una única persona, aquesta tindrà una dedicació laboral del 100%. En el cas d’escollir una candidatura de dues persones, cadascuna tindrà una dedicació del 50%

En el cas de les candidatures de dues persones, com a mínim una de les dues haurà de ser una dona.

 

Comparteix