Pressupostos per començar a c∀pgirar Vilanova

Els pressupostos municipals són l’eina més important que té un govern a l’hora d’aplicar les seves polítiques i de posar en pràctica el seu projecte amb accions concretes. És evident que, si governéssim amb majoria absoluta, els pressupostos tindrien una fisonomia diferent als que acabem d’aprovar en ple aquest dilluns, però a la vegada creiem que haver entrat al govern ens ha permès marcar una línia que sense la CUP a dins, no s’haurien inclòs, com poden ser les internalitzacions de serveis, la creació de l’Oficina d’Assessorament Energètic, o mesures en l’espai públic i en medi ambient totalment contràries a les del govern anterior.

Així doncs, les línies d’aquest govern tenen origen en les negociacions del passat estiu, que més endavant es van plasmar en el Pla d’Actuació Municipal, i ara prenen forma amb projectes concrets i partides pressupostaries amb l’aprovació dels pressupostos 2020.

Volem destacar que el pressupost té un total de 80 milions d’euros, és a dir, 3 milions més que en l’exercici passat amb el pressupost prorrogat de 2018. Això és possible, en part, gràcies a les noves ordenances fiscals aprovades al ple del passat 4 de novembre (recordeu que us explicàvem en un article que fan falta recursos per poder fer polítiques) , també gràcies a la racionalització de la càrrega fiscal i a la venda de sol municipal que serà destinat a la construcció d’habitatge social a través de cooperatives d’habitatge.

Al nostre entendre, uns pressupostos poden tenir diferents motors que facin millorar el funcionament d’una ciutat com Vilanova i la Geltrú. Creiem que no han de ser un simple canvi de números entre partides per poder diferenciar-se dels governs anteriors i dir “que bé que ho fem nosaltres”. Uns pressupostos han de ser les eines que plasmin les declaracions d’intencions d’un govern i que posin sobre la taula les necessitats reals per poder dur a terme un projecte. Aquestes eines doncs, les hem agrupat en tres grans grups: increment dels recursos humans, increment quantitatiu en partides clau i per últim inversions concretes per projectes de mandat. Ens explicarem:

Per començar, hem creat 30 noves places d’oferta pública, cosa que feia anys que no passava en aquest Ajuntament. Això fa que, per una banda, es compleixi amb les demandes internes de l’administració per poder fer front a les necessitats d’aquesta ciutat de 66.000 habitants i, per l’altra que es puguin dur a terme els nous projectes de mandat, ara que es disposarà de més personal.

Els pressupostos d’enguany van lligats també a un pla d’inversions quadriennal d’un total de 12,5 milions d’euros per projectes concrets de mandat:

  • Espai Jove – 2.500.000€
  • Millora de l’Espai Urbà – 1.800.000€
  • Pressupostos participatius – 1.000.000€
  • Adequació pavelló Isaac Gálvez – 331.000€
  • Camí pedalable – 800.000€
  • Josepets – Casa de la Festa – 500.000€
  • Prefectura de policia local – 3.750.000€
  • Platja Llarga – 298.000€

Per últim, per a cada una de les regidories es defineixen quines estratègies i projectes es portaran a terme. És en aquest últim punt on us volem detallar el com es passa de les intencions als fets i, tot i l’endeutament que pateix l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a causa de la gestió en els mandats anteriors, ens trobem en una situació adequada per tirar endavant uns pressupostos que signifiquin un canvi respecte governs anteriors i que se centrin en la sostenibilitat, la justícia social, la implicació de la ciutadania i la millora de l’espai públic. Com que no volem que aquestes paraules quedin com a simples proclames buides de contingut, a continuació us expliquem com hem influït des del si del govern amb fets concrets que ja es plasmen en aquests pressupostos.

Des de la Regidoria d’Acció Social hem apostat clarament per augmentar l’apoderament de les persones en detriment de les polítiques més assistencials. Un clar exemple n’és la creació de l’Oficina d’Assessorament Energètic que finalment veurà la llum l’any vinent gràcies a l’augment en recursos humans que comentàvem abans. Així podrem centrar els esforços per lluitar contra la pobresa energètica des d’aquesta oficina.

De la mateixa manera, des de la Regidoria de Convivència i Equitat, s’han ampliat els recursos adreçats a les dones que han patit violència masclista.

En el mateix sentit i per fer que les persones s’impliquin cada cop més en les polítiques de la ciutat, els pressupostos participatius reben un impuls tant econòmic com de funcionament. Així doncs, la quantitat total destinada serà d’un milió d’euros en quatre anys que significa un augment del 60% respecte dels anteriors. També s’han passat del capítol dos dels pressupostos a inversions. Amb aquest moviment podrem rebre propostes més ambicioses i tindrem més temps per treballar-les i executar-les, evitant que es transformin en una competició entre entitats per veure qui rep més vots.

Des de la mateixa Regidoria de Participació, es dedicarà una partida a futures consultes populars relacionades amb temes importants de la ciutat i s’incrementa el pressupost per cooperació, que tot i que encara no arriba a l’1% desitjat.

En matèria d’espai públic, volem potenciar la sostenibilitat i la millora del mateix per a tothom. Això s’aconsegueix doblant els recursos per a la millora i el manteniment de l’espai urbà i a la vegada dignificant la Unitat de Serveis Municipals (brigada) que veurà augmentada la seva plantilla en cinc nous operaris i reestructurarà el seu funcionament intern. Això, per exemple, permetrà internalitzar el manteniment de les àrees de joc infantil que fins ara es gestionava des d’una empresa externa, i a la vegada permetrà poder fer un control més precís dels usos privatius de l’espai públic, com les terrasses, per poder equilibrar i racionalitzar l’espai públic i fer-lo més amable per a tothom.

Aquest augment d’un 100% per millora de l’espai públic també servirà, en col·laboració amb la Regidoria de Projectes i Obres, per atendre les necessitats urgents de reparació de la via pública i augmentar el nombre de bancs, arbres, fonts públiques… També cal destacar el pla de pacificació de trànsit del centre vila i la instal·lació de punts de recàrrega per cotxes elèctrics que entraran en funcionament l’any que ve.

Des de Medi Ambient s’han augmentat les partides per millorar la gestió forestal  i per poder dur a terme un projecte de millora de l’entorn natural de la Platja Llarga. També s’ha augmentat el pressupost de l’Agència Local d’Energia per potenciar les energies renovables i l’eficiència energètica.

Finalment, volem destacar que un dels grans projectes que hem incorporat com a Capgirem Vilanova i la Geltrú- CUP en el si del govern és la internalització dels serveis públics. En aquest sentit, els pressupostos d’enguany incorporen una partida nova de 180.000€ per poder fer front als imprevistos i necessitats d’aquestes internalitzacions. Dos dels serveis que estem estudiant internalitzar són la recollida de residus i la neteja viària, que és el contracte més quantiós que té l’Ajuntament; i la jardineria. Pel que fa a la recollida de residus, a més, estem a punt de presentar una proposta de nou model de recollida en la qual hem estat treballant des del mes de  setembre, que pretén capgirar la gestió actual de manera que la principal destinació dels residus recollits sigui el reciclatge i que reduïm al mínim els residus que van a parar a l’abocador.

Queda molta feina per fer però aquests pressupostos són el primer pas per començar a Capgirar Vilanova i així seguirem treballant per fer-ho.

Comparteix