Un projecte polític amb principis i compromisos ètics

Limitació de mandats

Els regidors i regidores de la CUP tindran els mandats a l’Ajuntament limitats a un màxim de 8 anys, que no han de ser necessàriament consecutius.

Limitació de sous

La retribució́ dels regidors i regidores, en cas d’estar al govern, mai serà superior a 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. A l’oposició, els regidors de la CUP no cobraran i només es compensaran les pèrdues econòmiques que puguin tenir per l’exercici del seu càrrec.

Sense duplicitats

Les persones que representin la CUP no podran tenir duplicitat de càrrecs a les institucions.

Els moviments socials ens representen

La CUP actuarà en estreta col·laboració i coordinació amb els moviments socials, de defensa del territori i les lluites populars de Vilanova i la Geltrú.

Independència dels bancs

La CUP mantindrà la seva independència respecte dels grups financers i les elits econòmiques. No se sol·licitarà cap crèdit bancari per al finançament de la candidatura ni per a la campanya electoral. Farem públics els nostres comptes anualment i el cost de la campanya electoral.

Assemblearisme

Les decisions de la CUP es prendran sempre a través d’assemblees obertes, sense direccions ni executives, ni locals ni centrals. L’assemblea local serà plenament sobirana.

Democràcia directa i transparència

La CUP aposta per l’establiment de mecanismes per fer efectiva la democràcia directa i la transparència en la gestió municipal

Compromesos amb el mandat de l’1 d’octubre

La CUP defensarà un municipalisme arrelat al territori com a model per bastir un procés d’alliberament nacional i transformació social que retorni el poder de decisió al poble.