La CUP vol que Vilanova reservi el 30% de noves construccions a habitatge protegit

La setmana passada el Ple de l’Ajuntament de Barcelona va tramitar amb majoria suficient l’aprovació definitiva d’una nova mesura urbanística que vol ampliar el parc d’habitatge de preu públic. La mesura estableix l’obligació de reservar el 30% de les noves construccions en sòl urbà consolidat a habitatge de protecció oficial, és a dir, amb preu […]

Patacada a la política urbanística

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat suspèn una modificació del Pla General d’Ordenació Urbanística aprovada en el ple La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha suspès la resolució definitiva de la modificació puntual del Pla General d’ordenació per a reclassificar una superfície de valor agrícola a la Finca El Padruell, promoguda i tramesa per […]